Udgivet i

CHIN-GU`s årligt General forsamling 2021

Kære alle medlemmer,
Chin-Gu’s bestyrelse har på et bestyrelsesmøde d. 24. Marts besluttet at udskyde engang til årets generalforsamling.
Udskydelsen sker i håb om at Corona situationen bliver bedre, så vi kan afholde generalforsamlingen fysisk i stedet for virtuelt.
Foreløbige udskydes Chin-Gu`s  generalforsamlingen til  slutning af maj måned.
Husk at passe godt på hinanden og holde afstand.
 
Mange hilsner,
Chin-Gu’s Bestyrelse