Udgivet i

Chin-Gu’s årlige generalforsamling

Kære alle Chin-Gu medlemmer,

På torsdag den 13. april afholder vi Chin-Gu’s årlige generalforsamling.

Det er her, hvor vi fortæller om, hvordan det går med klubben, og hvad vi laver af initiativer i klubben.

Der vil være almindelig træning før generalforsamlingen.

Her er generalforsamlingens dagsorden:

1-Valg af dirigent og referent

2-Formandens beretning

3-Kassereren aflægger regnskab

4-Fastsættelse af kontingent

5-Behandling af indkomne forslag

6-Valg af bestyrelse og suppleanter
I år er følgende poster på valg: bestyrelsens kasserer (genopstiller), bestyrelsens sekretær, bestyrelsesmedlemmer (genopstiller) og suppleanter.

7-Valg af revisor

8-Eventuelt

Klubben giver snacks og sodavand. Vi håber på at se mange af jer 😊

Osu🙏🏼

De bedste hilsner

Chin-Gu Full Contact’s bestyrelse