Chin-Gu’s bestyrelse

Chin-Gu Full Contact er en demokratisk forening med generalforsamling hvert år, hvor bestyrelsen meldes ind.

Bestyrelsen består af:

Formand
Bayram Korkmaz

Kasserer
Lene Laitinen

Sekretær
Narin F. Korkmaz

Bestyrelsesmedlemmer
Bolette Winnerskjold
Jesper Damkjær

Suppleant
Gry Beha
Derya Ekiz
Sammy McKenna

Henvendelser til bestyrelsen kan rettes til chin-gu@mail.dk.