Chin-Gus bestyrelse

Chin-Gu Full Contact er en demokratisk forening med generalforsamling hvert år, hvor bestyrelsen meldes ind.

Bestyrelsen består af:

Formand
Bayram Korkmaz

Kasserer
Lene Laitinen

Sekretær
Iben Hammer

Bestyrelsesmedlemmer
Bolette Winnerskjold
Elsebet Østergaard

Suppleant
Jimmi Jensen