Chin-Gus værdier

Chin-Gu Full Contact er en kampsportsklub, der vægter kampsportens værdier og filosofi højt.
Der er plads til alle i klubben, og derfor er det også vigtigt, at klubbens nye såvel som gamle medlemmer sætter en ære i at følge værdierne.

I Chin-Gu Full Contact er det vigtigt, at
FÆLLESSKAB-SAMMENHOLD-RESPEKT-PLADS TIL ALLE.
– der er plads til alle
– alle respekterer hinanden
– alle hjælper og støtter hinanden
– man respekterer sin træner og træningen
– man kommer til tiden – det vil sige er omklædt inden træningens begyndelse
– man altid hilser, når man kommer ind og ud ad dojoen (træningssalen)
– man respekterer de beslutninger, der bliver taget af Chin-Gus bestyrelse og trænerteam
– man til træning og ved stævner og andre anledninger, hvor man repræsenterer klubben, altid er en god rollemodel og repræsentant for Chin-Gu Full Contact
– man altid har en god sportsånd og er en god sportsmand


Klubbens formålsparagraf lyder:

Klubbens formål er at deltage aktivt i det lokale idræts- og kulturliv, og derigennem medvirke til at give børn, unge og voksne en forståelse for kvaliteten af et godt liv både psykisk og fysisk. Herunder respekt og tolerance overfor andre og betydningen af et selvværd gennem tilegnelsen af idrætslige og kulturelle færdigheder.

..I FØLGE AF CHIN-GU VEDTÆGTER:

FORMÅL.

Klubbens formål er at:

  1. give lokalområdets børn og unge mulighed for at dyrke idræt og motion under organiserede rammer i fritiden.
  2. give undervisning i diverse idrætsgrene på motions- og konkurrencebasis, fortrinsvis kampsport og selvforsvar
  3. deltage aktivt i det lokale idræts- og kulturliv, og derigennem medvirke til at give børn, unge og voksne en forståelse for kvaliteten af et godt liv både psykisk og fysisk, herunder respekt og tolerance overfor andre og betydningen af et selvværd gennem tilegnelsen af idrætslige og kulturelle færdigheder

UDELUKKELSE.

Stk. 1.: Hvis et medlem af klubben er mere end to måneder i restance, medfører dette automatisk udelukkelse af klubben. Dette medfører dog ikke, at det pågældende medlem ikke skal betale de to måneders restance.

Stk. 2.: Hvis et medlem misbruger sin kunnen vil dette medføre en øjeblikkelig eksklusion af klubben, hvis dette skønnes nødvendigt efter en nærmere undersøgelse, som foretages og afgøres af klubbens bestyrelse.

Stk. 3: Hvis et medlem ikke opfylder medlemsskabets forpligtelser, eller handler direkte til skade for klubben, og dermed ikke anerkender formålsparagraffens værdier om respekt og tolerance overfor andre (§ 2, stk. 3), kan dette føre til en advarsel fra bestyrelsen, og såfremt det gentages føre til øjeblikkelig eksklusion af klubben, hvis dette skønnes nødvendigt efter en nærmere undersøgelse, som foretages og afgøres af klubbens bestyrelse. Afgørelse om eksklusion kan i sådanne tilfælde indankes for førstkommende generalforsamling.

Stk. 4.: Hvis et medlem giver eller modtager træning i andre sportsklubber, eller stiller op til stævner eller andre former for konkurrence uden at have formandens tilladelse, kan dette ligeledes føre til udelukkelse af klubben efter skøn fra bestyrelsen. Afgørelse om eksklusion kan i sådanne tilfælde indankes for førstkommende generalforsamling.