Chin-Gus værdier

-At der er plads til alle

-At alle respekterer hinanden.

At alle hjælper og støtter hinanden.

-At man respekterer sin træner og træningen.

-At man kommer altid til tiden til træning og hilser altid når man kommer ind og ud af dojoen (træningssalen).

-At man respekterer de beslutninger som bliver taget af Chin-Gu’s bestyrelse og trænere teamet.

-At man er altid en god rolle model til træning og stævner.

-At man har altid en god sportsmandsånd.

🙏🏼👊🏼🙏🤛🙏🏼

KLUBBENS PROFIL

Chin-Gu Full Contact blev stiftet i 1991 i København og tæller i dag ca 130 aktive medlemmer. Træning foregår 6 gange om ugen i Bavnehøj Idrætsanlæg.

Klubben er bygget som en demokratisk forening med valgt bestyrelse og årlig generalforsamling.

Vi er medlem af DKF (Dansk Kickboxing Forbund), DMF (Dansk MuayThai Forbund ), WAKO,ISKA, DIF samt DGI-Storkøbenhavn.

Vi støtter kæmpere der træner seriøst, dels økonomisk, dels ved at sørge for de bedste kampe i ind- og udland. i Sverige, Norge, Tyskland og Tyrkiet. Vi har desuden kæmpere på  det danske landshold.

Chin-Gu er et væsentligt aktiv for bydelens unge, og et mødested for danskere og indvandrere, hvor der er plads til alle.

Klubbens formålsparagraf lyder:

Klubbens formål er at deltage aktivt i det lokale idræts- og kulturliv, og derigennem medvirke til at give børn, unge og voksne en forståelse for kvaliteten af et godt liv både psykisk og fysisk. Herunder respekt og tolerance overfor andre og betydningen af et selvværd gennem tilegnelsen af idrætslige og kulturelle færdigheder.

..I FØLGE AF CHIN-GU VEDTÆGTER:

FORMÅL.

Klubbens formål er at:

  1. give lokalområdets børn og unge mulighed for at dyrke idræt og motion under organiserede rammer i fritiden.
  2. give undervisning i diverse idrætsgrene på motions- og konkurrencebasis, fortrinsvis kampsport og selvforsvar
  3. deltage aktivt i det lokale idræts- og kulturliv, og derigennem medvirke til at give børn, unge og voksne en forståelse for kvaliteten af et godt liv både psykisk og fysisk, herunder respekt og tolerance overfor andre og betydningen af et selvværd gennem tilegnelsen af idrætslige og kulturelle færdigheder

UDELUKKELSE.

Stk. 1.: Hvis et medlem af klubben er mere end to måneder i restance, medfører dette automatisk udelukkelse af klubben. Dette medfører dog ikke, at det pågældende medlem ikke skal betale de to måneders restance.

Stk. 2.: Hvis et medlem misbruger sin kunnen vil dette medføre en øjeblikkelig eksklusion af klubben, hvis dette skønnes nødvendigt efter en nærmere undersøgelse, som foretages og afgøres af klubbens bestyrelse.

Stk. 3: Hvis et medlem ikke opfylder medlemsskabets forpligtelser, eller handler direkte til skade for klubben, og dermed ikke anerkender formålsparagraffens værdier om respekt og tolerance overfor andre (§ 2, stk. 3), kan dette føre til en advarsel fra bestyrelsen, og såfremt det gentages føre til øjeblikkelig eksklusion af klubben, hvis dette skønnes nødvendigt efter en nærmere undersøgelse, som foretages og afgøres af klubbens bestyrelse. Afgørelse om eksklusion kan i sådanne tilfælde indankes for førstkommende generalforsamling.

Stk. 4.: Hvis et medlem giver eller modtager træning i andre sportsklubber, eller stiller op til stævner eller andre former for konkurrence uden at have formandens tilladelse, kan dette ligeledes føre til udelukkelse af klubben efter skøn fra bestyrelsen. Afgørelse om eksklusion kan i sådanne tilfælde indankes for førstkommende generalforsamling.