Udgivet i

Chin-Gu Full Contact årligt Generalforsamling 2021

Kære alle Chin-Gu medlemmer,
Chin-Gu’s bestyrelse har på bestyrelsesmødet d. 24-3 besluttet at udskyde årets generalforsamling Igen pga Corona situationen.

Vi håber at situationen bliver bedre og der bliver åbnet mere op for indendørstræning fra 21. Maj , så vi kan afholde generalforsamlingen fysisk i stedet for virtuelt.
Foreløbige udskydes generalforsamlingen til 25 maj .

CHIN-GU GENERALFORSAMLING 2021.

Kære Medlem,

Torsdag d. 25.. Maj 2021 kl. 18:30 afholder, Chin-Gu Full Contact den årlige ordinære generalforsamling. Vi giver medlemmerne besked om, hvor vi holder det. Vi håber i bestyrelsen, at mange medlemmer vil møde op. Du kan få mere information om klubben og komme med gode forslag til fremtiden i Chin-Gu Full Contact. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til (e-mail: chin-gu@mail.dk eller via Bayram) i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1-Valg af dirigent og referent

2-Formandens beretning

3-Kassereren aflægger regnskab

4-Fastsættelse af kontingent

5-Behandling af indkomne forslag

6-Valg af bestyrelse og suppleanter

7-Valg af revisor

8-Eventuelt

Med sportslige hilsner,
Chin-Gu’s Bestyrelse