Udgivet i

Jul og Nytår ferie

Kære Chin-Gu Full Contact familie ❤️

Bestyrelsen og trænerteamet vil gerne sige tak for et super godt år, og vi ønsker alle vores medlemmer, som holder jul og nytår, en glædelig jul og et godt nytår til jer og jeres familier. Til alle vores medlemmer og jeres familier, som ikke holder jul og nytår, ønsker vi nogle rigtig gode fridage.

Træningen for voksenholdet starter den 3. januar 2024. Børneholdet starter den 8. januar 2024.

Vi glæder os at se jer i det nye år 🌟

Osu🙏🏽

———

Dear Chin-Gu Full Contact family ❤️

We would like to say thank you for a great year, and we wish all our members who are celebrating Christmas and New Year a Merry Christmas and a Happy New Year to you and your families. To all our members and your families who do not celebrate Christmas and New Year, we wish you some really good days off.

Training for the adult team starts on 3 January 2024. The children’s team starts on 8 January 2024.

We look forward to seeing you in the new year 🌟

Osu🙏🏽

Med sportslige hilsner

Chin-Gu Full Contact

Bestyrelse og Træner teamet